So sánh sản phẩm

SÔNG LAM TAXI ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH " GIỌT MÁU HỒNG BL

Taxi Sông Lam rất vinh dự được đồng hành cùng chương trình Ngày hội hiến máu : Giọt hồng Blouse trắng lần thứ 4 ". Miễn phí đi taxi cho người tham gia hiến máu.

Chat Facebook